Rouw- en verliesbegeleiding

Individuele begeleiding 

van kinderen en jongeren 


Hé, jij! 

Graag maak ik tijd om echt te luisteren naar wat er bij jou leeft. Het gaat me niet om dingen "op te lossen", wel om jou te leren omgaan met alles wat je voelt of net niet voelt, om jouw verlies wat ruimte te geven.


Als ik het heb over verlies, bedoel ik verlies in een ruime betekenis: verlies aan zelfvertrouwen, verlies bij scheiding van (groot)ouders, gemis aan waardering of veiligheid, verlies aan een eigen plek en uiteraard ook verlies door ziekte of overlijden.


Op jouw ritme gaan we samen op zoek naar taal (woorden, beelden, klanken, ...) voor jouw verdriet, pijn en zorgen. We kijken samen wat jij nodig hebt om terug in jouw kracht te staan.


Voel je welkom!

Investeringsbedrag:


€60 voor een sessie van 1 uur.

€85 voor intake, tussentijdse gesprekken met ouder(s), op school, ....

Beste ouder(s),


soms lopen kinderen en jongeren 'vernesteld' na een verlieservaring, ook al is die al 'lang' geleden. Ze tonen ons dit via kwaadheid, verdriet, onrust, angst, onzekerheid, (lichamelijke) pijn, ...


Als verlies- en rouwconsulent ga ik via allerlei methodieken op zoek naar wat dit verlies nodig heeft. 


Het eerste contact gebeurt vaak via telefoon of mail door een ouder/de ouders die voelen dat er iets niet helemaal lekker loopt.

Daarna ontmoet ik het kind/de jongere in mijn praktijkruimte. Nadat we enkele keren samen aan de slag zijn gegaan, nodig ik de ouder(s) graag uit voor een tussentijds gesprek.

Omdat ik het tempo van het kind/de jongere volg kan ik onmogelijk op voorhand zeggen wat de termijn van ons traject zal zijn.

De frequentie van de begeleiding is ook steeds in samenspraak met alle betrokkenen.


Vragen of onduidelijkheden: neem gerust contact op!